Quy trình Nhập – Xuất hàng hóa

QUY TRÌNH XUẤT – NHẬP HÀNG

a. Hàng nhập:
– Yêu cầu tài xế đăng ký tại phòng bảo vệ theo quy định.
– Giữ CMND hoặc giấy phép lái xe.
– Kiểm tra hóa đơn.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa chủng loại theo hóa đơn.
– Phát thẻ giao hàng cho tài xế và nhân viên giao hàng.
– Hướng dẫn xe đậu đúng nơi quy định.
– Liên hệ với các phòng ban nơi nhận hàng.
– Hướng dẫn xe vào đúng nơi nhập hàng.
– Cập nhập vào sổ xuất nhập.
– Đề nghị tài xế không hút thuốc trong khu vực giao hàng.

b. Hàng xuất:
– Kiểm tra chứng từ hóa đơn bao gồm ngày tháng, chữ ký của các bên liên quan, chữ ký của người được ủy quyền xuất nhập và chữ ký của Ban Giám đốc (nếu có).
– Kiểm tra số lượng hàng hóa, chủng loại hàng được thể hiện trên hóa đơn.
– Nếu phát hiện số lượng hay chủng loại không đúng thực tế trên hóa đơn, hoặc thiếu chữ ký của các bên có liên quan, bảo vệ phải có trách nhiệm giữ lại số hàng niêm phong. Lập biên bản báo cho Ban Giám đốc Công ty hoặc các bộ phận có liên quan để xử lý.
– Giữ lại một liên lưu lại tại phòng bảo vệ.
– Cập nhật vào vào sổ xuất nhập.
– Làm thủ tục trả lại giấy tờ cho tài xế.
– Kiểm tra xe (kiểm tra car bin xe, gầm xe v.v…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.