Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

  • Hàng tháng Công ty SIÊU SAO  lập chứng từ thanh toán và chuyển cho KHÁCH HÀNG vào ngày cuối tháng, KHÁCH HÀNG thanh toán cho SIÊU SAO số tiền đúng bằng giá trị chứng từ thanh toán trong vòng 10 ngày (Từ ngày 01 đến ngày 10) tháng kế tiếp.
  • Thanh toán bằng: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
  • Tài khoản Ngân hàng: 0050100007762009 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)  Chi nhánh Trung Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.