Nhu đạo.

Nhu đạo.

– Hồi trước vợ mình đối xử với mình hung dữ lắm. Thấy thế mình liền bảo cô ấy đi học nhu đạo để tu tâm dưỡng tĩnh.

– Thế giờ cô ấy thế nào?

– À, tốt hơn ngày xưa nhiều. Bây giờ mỗi lần động thủ cô ấy đều cúi chào mình trước.

Check Also

Cô đặc thông tin

Cô đặc thông tin Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!