Sau ba ngày làm việc, giám đốc gọi anh ta vào phòng hỏi:

– Ngày thứ nhất anh làm việc rất tốt, được ba cây số, ngày thứ hai chỉ được hai cây số, như vậy vẫn có thể cho qua. Nhưng ngày thứ 3 anh làm việc thế quái nào mà vẽ còn chưa được một cây số?

Anh chàng định giải thích thì vị giám đốc lại lớn tiếng:

– Nếu cứ tình trạng này tôi buộc phải sa thải anh.

Anh thanh niên lúc này mới nói lại:

– Đây không phải lỗi của tôi!

– Không phải lỗi của anh thì lỗi của ai?

– Ông có biết là ngày thứ 3 tôi cách cái thùng sơn của ngày đầu tiên bao xa không?

– @@