Home / Lãnh Đạo & CB Quản Lý / LÃNH ĐẠO CÔNG TY

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LÃNH ĐẠO CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU SAO

1. Ông Trương Xuân Lâm
– Chức vụ: Giám đốc.
– Tel: 0903 56 78 89; 0935 609 568
– Email: truongxuanlam@ssss.com.vn

2. Bà Võ Thị Bạch Vi
– Chức vụ: Phụ trách Tài chính – Kế toán.
– Tel: 0905 02 28 28
– Email: bachvi@ssss.com.vn

3. Ông Nguyễn Quốc Hùng
– Chức vụ: Phụ trách Kinh doanh.
– Tel: 0903 502 458
– Email: quochung@ssss.com.vn

4. Ông Võ Văn Sĩ
– Chức vụ: Trưởng VPĐD tại Sơn Trà.
– Tel: 0903 532 568
– Email: vansi@ssss.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!