Home / Khách đăng ký liên hệ công tác / Đối với khách đăng ký liên hệ công tác

Đối với khách đăng ký liên hệ công tác

Đối với khách đăng ký liên hệ công tác:
a. Khi Khách vào liên hệ công tác cần có những quy định như sau:
– Liên hệ tại phòng bảo vệ, xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc GPLX, giấy tờ liên quan có hình ảnh…).
– Hỏi xem khách có liên hệ hẹn gặp trước hay chưa.
– Đăng ký vào sổ liên hệ công tác: Họ tên, Công ty, số xe, giờ vào, giờ ra, người cần gặp, lý do cần gặp, ký tên …
– Đăng ký tạm nhập những vật dụng cá nhân (nếu có) như : laptop, camera và hàng giới thiệu sản phẩm …
– Hướng dẫn khách về những quy định cơ bản như: đi đúng nơi quy định, không sử dụng camera, hút thuốc, phải đeo thẻ …
– Cấp thẻ khách visitor và phiếu thông tin đăng ký khách ra vào cổng.
– Hướng dẫn khách vào liên hệ với bộ phận tiếp tân.

b. Khi khách ra cần chú ý như sau:
– Thu nhận lại thẻ visitor và phiếu thông tin đăng ký khách ra vào cổng có xác nhận của bộ phận tiếp khách.
– Kiểm tra và đối chiếu phiếu báo đăng ký tạm nhập những vật dụng cá nhân (nếu có).

Check Also

QUY TRÌNH XUẤT – NHẬP HÀNG

a. Hàng nhập: – Yêu cầu tài xế đăng ký tại phòng bảo vệ theo ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!