Home / Công nhân nhà thầu / ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN NHÀ THẦU

ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN NHÀ THẦU

– Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Công ty.
– Khi vào làm phải nêu rõ họ tên, bộ phận, mục đích, người cần gặp. Đợi cho bảo vệ liên hệ xác minh và hướng dẫn mới được vào Công ty.
– Phải có danh sách người, phương tiện, trang thiết bị, thời gian làm việc có sự xác nhận của các cấp có thẩm quyền. Mọi thay đổi phải có sự chấp thuận của BGĐ Công ty.
– Thái độ vào làm việc phải nghiêm túc, đứng đắn, trật tự. Xuất trình giấy tờ khi được bảo vệ yêu cầu.
– Đeo thẻ được cấp phát suốt thời gian làm việc.
– Không có mùi bia rượu khi làm việc.
– Không đun nấu, uống rượu bia trong Công ty.
– Khi ra/ vào phải chịu sự kiểm soát của bảo vệ.
– Tuyệt đối không được mang chất cháy, nổ, hung khí, chất gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy vào Công ty.
– Làm việc đúng nơi quy định, không lang thang đến những khu vực khác.
– Giữ an toàn tuyệt đối cho Công ty. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động.
– Không để vật dụng che chắn lối đi, lối thoát hiểm, nơi có phương tiện PCCC hay gây cản trở lưu thông trong Công ty.
– Thu dọn nhanh chóng, gọn gàng, sạch sẽ nơi làm việc sau khi xong công việc.
– Không tự ý sử dụng trang thiết bị của Công ty mà không xin phép.
– Làm việc ban đêm phải có sự chấp thuận của Ban Giám đốc và báo cho bảo vệ biết.
– Người và vật dụng ra/vào đúng cửa đã quy định.
– Tuân thủ về quy định PCCC.
– Tự bảo quản trang thiết bị của mình. Tuân thủ theo đúng quy định của Công ty về thủ tục xuất nhập.
– Đi vệ sinh và nghỉ ngơi đúng nơi quy định.
– Không tự ý cung cấp thông tin liên quan đến Công ty hay khách hàng cho người khác.
– Nhân viên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty sẽ bị ngưng làm việc và chờ biện pháp xử lý.
– Không tự tiện vào khu văn phòng, phải liên hệ với tiếp tân và bảo vệ để được hướng dẫn.
– Danh sách và trang thiết bị đã được duyệt phải gửi trước cho bảo vệ biết.
– Không quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự chấp thuận của BGĐ hay cấp có thẩm quyền.
– Tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ khi có các tình huống khác xảy ra.

1. Quy trình đăng ký xe ra vào Xuất – Nhập hàng
a. Đối với Xe của Công ty:
– Khi xe ra cổng phải có giấy điều động do bộ phận tổng vụ xác nhận.- Đối với xe do tài xế Công ty lái bảo vệ phải kiểm tra giấy điều động xe: biển số xe + số contemet, mục đích ra ngoài, thời gian.
– Đối với xe do các chuyên gia điều động ra ngoài, bảo vệ phải kiểm tra kỹ số contemet, thời gian vào – ra theo đúng quy định .
– Cập nhật đầy đủ thông tin giờ vào giờ ra của tất cả các loại xe.

b. Đối với xe của khách :
* Vào:
– Đề nghị dừng trước cổng từ 3-5 mét theo vị trí mà nhân viên bảo vệ yêu cầu.
– Lịch sự hỏi mục đích vào Công ty.
– Đề nghị xuất trình giấy tờ có liên quan.
– Phải lịch sự, nhã nhặn hỏi tên, đơn vị khách công tác, mục đích vào, vào gặp ai, đã có đặt cuộc hẹn trước hay không? Sau đó liên hệ với các bộ phận bên trong có liên quan để xin ý kiến.
– Đăng ký tạm nhập những vật dụng cá nhân (nếu có) như : laptop, camera và hàng giới thiệu sản phẩm …
– Hướng dẫn xe đậu đúng nơi quy định và những quy định cơ bản tại Công ty, Nhà máy, …. như : đi đúng nơi quy định, không sử dụng camera, hút thuốc, phải đeo thẻ.
– Lưu ý: Nếu là xe của Công ty và khách của bộ phận tổng vụ, Ban Giám đốc thì được cấp bảng ưu tiên.
* Ra:
– Đề nghị lái xe dừng lại để kiểm tra bên trong xe, đối chiếu hàng hóa mang ra phù hợp với chứng từ xác nhận.
– Lưu ý: Các khu vực như thùng xe, cabin, máy, gầm xe, … nơi có khả năng dùng để cất dấu hàng hóa.

c. Đối với phương tiện vào/ra lấy hàng:
* Vào:
– Đề nghị dừng trước cổng từ 3-5 mét theo vị trí mà nhân viên bảo vệ yêu cầu.
– Lịch sự hỏi mục đích vào Công ty.
– Đề nghị xuất trình giấy tờ có liên quan.
– Kiểm tra sơ bộ hàng hóa trên xe, nếu không giao hết cả chuyến hàng thì đề nghị đăng ký những mặt hàng sẽ mang ra để đối chiếu sau khi xe ra.
– Kiểm tra điều kiện của phương tiện khi vào Công ty: độ cao, các tiêu chuẩn kỹ thuật khác.
– Thông báo cho lái xe biết nộ quy, quy định của Công ty.
– Cấp phát thẻ cho tài xế, ghi nhận giờ xe vào và giữ lại giấy tờ tùy thân.
– Mở cổng cho xe vào và hướng dẫn cho tài xế đậu xe đúng nơi quy định.
* Ra:
– Đề nghị lái xe dừng lại để kiểm tra bên trong xe, đối chiếu hàng hóa mang ra phù hợp với chứng từ xác nhận.
– Lưu ý các khu vực như thùng xe, cabin, máy, gầm xe, … nơi có khả năng dùng để cất dấu hàng hóa (kiểm tra bằng gương kiểm định).
– Nhận lại thẻ và trả lại cho lái xe giấy tờ tùy thân.

Check Also

QUY TRÌNH XUẤT – NHẬP HÀNG

a. Hàng nhập: – Yêu cầu tài xế đăng ký tại phòng bảo vệ theo ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!