Home / Truyện Vui Xả Tress / Chia tay thôi.

Chia tay thôi.

Chia tay thôi.

– Nếu mẹ cho em 100 triệu để chia tay anh, em có đồng ý không?

– Thế mỗi tháng mình chia tay một lần anh nhé.

Check Also

Cô đặc thông tin

Cô đặc thông tin Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!