Home / Truyện Vui Xả Tress / Chỉ lấy một ngàn.

Chỉ lấy một ngàn.

Một hôm, cô hàng xóm gọi Tí sang và hỏi:
– Tí nếu cô cho cháu chọn giữa 10.000 đồng và 1.000 đồng, cháu lấy cái nào!
Tí cười: – Cháu lấy 1.000 đồng ạ!
cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho Tí 1.000 đồng!
cả tháng sau ai ai cũng thử Tí giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng: Thằng Tí ngu lắm, cho nó chọn 10.000 đồng và 1.000 đồng nó chỉ lấy 1.000 đồng!
tin đến tai mẹ Tí, bà liền nọc Tí ra đánh 1 trận rồi than:
-trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 10.000 đồng thì nó không lấy lại đi lấy 1.000 đồng bao giờ k0…
Tí liền bịt miệng mẹ và nói thầm:
– Khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 10.000 đồng thì con chỉ được 10.000 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 100.000 đồng rồi nhé!

Check Also

Cô đặc thông tin

Cô đặc thông tin Đang biên tập bài viết của một phóng viên, thư ký ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

error: Content is protected !!