Home / Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Hàng tháng Công ty SIÊU SAO  lập chứng từ thanh toán và chuyển cho KHÁCH HÀNG vào ngày cuối tháng, KHÁCH HÀNG thanh toán cho SIÊU SAO số tiền đúng bằng giá trị chứng từ thanh toán trong vòng 10 ngày (Từ ngày 01 đến ngày 10) tháng kế tiếp. Thanh toán bằng: Tiền ...

Read More »
error: Content is protected !!