Home / Lãnh Đạo & CB Quản Lý

Lãnh Đạo & CB Quản Lý

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: LÃNH ĐẠO CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU SAO 1. Ông Trương Xuân Lâm – Chức vụ: Giám đốc. – Tel: 0903 56 78 89; 0935 609 568 – Email: truongxuanlam@ssss.com.vn 2. Bà Võ Thị Bạch Vi – Chức vụ: Phụ trách Tài ...

Read More »
error: Content is protected !!