Home / Dịch Vụ Bảo Vệ / Bảo vệ Công trường

Bảo vệ Công trường

BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

ctr xay dung

* Tính chất mục tiêu Mục tiêu là công trường xây dựng nên tình hình rất phức tạp nhân viên bảo vệ phải có nghiệp vụ cao, để giải quyết rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong mục tiêu. Nhiệm vụ các vị trí, thường có 3 vị ...

Read More »
error: Content is protected !!