Home / CB CNV Ra/vào cổng

CB CNV Ra/vào cổng

Đối với CB CNV ra vào cổng

– Ra/vào phải đúng cổng quy định. – Tự giác báo cáo và để cho bảo vệ kiểm tra vật dụng cá nhân nếu đó là cần thiết. – Đồ vật khi mang vào phải yêu cầu bảo vệ làm thủ tục đăng ký tạm nhập để làm cơ sở ...

Read More »
error: Content is protected !!